ил уурхайн мөрдөн байцаалтад ашигласан тоног төхөөрөмж