хүдрийн хүдэр боловсруулах угаах зориулалттай спираль суваг