алтны хүдрийн үйл ажиллагааны ачаалал ба жингийн харьцаа